Զանգահարեք մեզ
010-732053
Խանութ-սրահ
043-400012

Պոլիվինիլքլորիդ (PVC) խողովակներ


PVC Կոյուղու խողովակների Փ 50մմ * 2,0մմ գին  
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,0մմ 0,3մ հատ 160 180
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,0մմ 0,5մ հատ 215 230
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,0մմ հատ 345 460
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,0մմ հատ 585 920
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,0մմ հատ 880 1380
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,0մմ հատ 294 2760
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,5մմ
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ * 2,5մմ 0,3մ հատ 175 222
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ *2,5մմ 0,5մ հատ 240 295
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ *2,5մմ հատ 390 590
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ *2,5մմ հատ 660 1180
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ *2,5մմ հատ 990 1770
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ 50մմ *2,5մմ հատ 330 3540
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ 0,3մ հատ 325 393
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ 0,5մ հատ 455 525
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ հատ 715 930
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ հատ 1390 1860
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ հատ 2085 2790
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,0մմ հատ 695 5580
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ 0,3մ հատ 430 513
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ 0,5մ հատ 570 675
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ հատ 905 1350
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ հատ 1650 2700
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ հատ 2475 4050
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ110մմ*2,8մմ հատ 825 8100
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ160մմ*3,0մմ
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ160մմ*3,0մմ հատ 4410 2000
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ160մմ*3,0մմ հատ 5880 4000
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ160մմ*3,0մմ հատ 1470 6000
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ160մմ*3,0մմ հատ 12000  
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ200մմ*3,0մմ
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ200մմ*3,0մմ հատ 7800 2800
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ200մմ*3,0մմ հատ 10400 5600
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ200մմ*3,0մմ հատ 2600 8400
PVC Կոյուղու խողովակներ Փ200մմ*3,0մմ հատ 2600 16800
PVC Խողովակներ Փ20կլ/2,5մմ հատ 430  
PVC Խողովակներ Փ25կլ/2,0մմ հատ 240  
PVC Խողովակներ Փ27կլ/2,0մմ հատ 350  
PVC Խողովակներ Փ32կլ/3,5մմ հատ 550  
PVC Խողովակներ Փ40կլ/2,0մմ հատ 410  
PVC Խողովակներ Փ50կլ/2,5մմ հատ 920  
PVC Խողովակներ Փ50կլ/3,0մմ հատ 1100  
PVC Խողովակներ Փ63կլ/2,0մմ հատ 630  
PVC Խողովակներ Փ63կլ/3,0մմ հատ 1450  
PVC Խողովակներ Փ110/5,0մմ հատ 16800  
PVC Խողովակներ Փ125կլ/3,0մմ հատ 10800  
PVC Խողովակներ Փ160կլ/4,0մմ հատ 19200  
PVC Խողովակներ Փ160կլ/5,0մմ հատ 24000  
PVC Խողովակներ Փ160կլ/7,0մմ հատ 39000  
PVC Խողովակներ Փ200կլ/4,0մմ հատ 24000  
PVC Խողովակներ Փ200կլ/5,0մմ հատ 30000  
PVC Խողովակներ Փ200կլ/7,0մմ հատ 42000  
Անկյուն Փ50*45 աստիճան հատ 130  
Անկյուն Փ63*45 աստիճան հատ 220 230
Անկյուն Փ110*45 աստիճան հատ 380 400
Անկյուն Փ160*45 աստիճան հատ 1310 1410
Անկյուն Փ200*45 աստիճան հատ 4810 7200
Անկյուն Փ21*90 աստիճան հատ 110 115
Անկյուն Փ27*90 աստիճան հատ 110 115
Անկյուն Փ50*90 աստիճան հատ 130 140
Անկյուն Փ63*90 աստիճան հատ 210 230
Անկյուն Փ110*90 աստիճան հատ 480 510
Անկյուն Փ160*90 աստիճան հատ 1500 1610
Անկյուն Փ200*90 աստիճան հատ 5300 7400
Եռաբաշխիչ 50*50*45 աստիճան հատ 250 265
Եռաբաշխիչ 63*63*45 աստիճան հատ 400 430
Եռաբաշխիչ 110*50*45 աստիճան հատ 504 540
Եռաբաշխիչ 110*63*45 աստիճան հատ 700  
Եռաբաշխիչ 110*110*45 աստիճան հատ 930 950
Եռաբաշխիչ 160*110*45 աստիճան հատ 2680  
Եռաբաշխիչ 160*160*45 աստիճան հատ 3850 3500
Եռաբաշխիչ 200*110*45 աստիճան հատ 8064  
Եռաբաշխիչ 200*160*45 ասատիճան հատ    
Եռաբաշխիչ 200*200*45 ասատիճան հատ    
Եռաբաշխիչ 21*21*90 աստիճան հատ 200  
եռաբաշխիչ 27*27*90 աստիճան հատ 180  
Եռաբաշխիչ 50*50*90 աստիճան հատ 265  
Եռաբաշխիչ 63*63*90 աստիճան հատ 410  
Եռաբաշխիչ 110*50*90 աստիճան հատ 540  
եռաբաշխիչ 110*63*90 աստիճան հատ 640  
եռաբաշխիչ 110*110*90 աստիճան հատ 740  
Եռաբաշխիչ 160*110*90 աստիճան հատ 2530  
Եռաբաշխիչ 160*160*90 աստիճան հատ 3450  
Եռաբաշխիչ 200*110*90 աստիճան հատ 8064  
Եռաբաշխիչ 200*160*90 աստիճան հատ 13000  
Եռաբաշխիչ 200*200*90 աստիճան հատ 16850  
Քառաբաշխիչ 50*50*45 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 110*110*50*45 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 110*110*110*45 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 50*50*50*90 աստիճան հատ 550  
Քառաբաշխիչ 110*110*50*90 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 110*110*110*90 աստիճան հատ    
Անցում 110*50 հատ 320  
Անցում 110*63 հատ 400  
Անցում 160*110 հատ 1250  
Անցում 200*160 հատ    
Ռեվիզիա Փ50 հատ    
Ռեվիզիա Փ110 հատ 1150  
Ոեվիզիա Փ160 հատ    
Ոեվիզիա Փ200 հատ 12000  

 

Մուֆտ Փ50 հատ 250  
Մուֆտ Փ110 հատ 500  
Մուֆտ Փ160 հատ 1150  
Մուֆտ Փ200 հատ 2100 2300
Խցան Փ50 հատ 100 60
Խցան Փ110 հատ 115  
Խցան Փ160 հատ 600 650
Խցան Փ200 հատ 2700  
  Սիֆոն 50 հատ 1100  
Սիֆոն110 հատ 5000