Звоните нам
010-732053
Магазин
043-400012

Для ПВХ труб


Անկյուն Փ50*45 աստիճան հատ 130  
Անկյուն Փ63*45 աստիճան հատ 220 230
Անկյուն Փ110*45 աստիճան հատ 380 400
Անկյուն Փ160*45 աստիճան հատ 1310 1410
Անկյուն Փ200*45 աստիճան հատ 4810 7200
Անկյուն Փ21*90 աստիճան հատ 110 115
Անկյուն Փ27*90 աստիճան հատ 110 115
Անկյուն Փ50*90 աստիճան հատ 130 140
Անկյուն Փ63*90 աստիճան հատ 210 230
Անկյուն Փ110*90 աստիճան հատ 480 510
Անկյուն Փ160*90 աստիճան հատ 1500 1610
Անկյուն Փ200*90 աստիճան հատ 5300 7400
Եռաբաշխիչ 50*50*45 աստիճան հատ 250 265
Եռաբաշխիչ 63*63*45 աստիճան հատ 400 430
Եռաբաշխիչ 110*50*45 աստիճան հատ 504 540
Եռաբաշխիչ 110*63*45 աստիճան հատ 700  
Եռաբաշխիչ 110*110*45 աստիճան հատ 930 950
Եռաբաշխիչ 160*110*45 աստիճան հատ 2680  
Եռաբաշխիչ 160*160*45 աստիճան հատ 3850 3500
Եռաբաշխիչ 200*110*45 աստիճան հատ 8064  
Եռաբաշխիչ 200*160*45 ասատիճան հատ    
Եռաբաշխիչ 200*200*45 ասատիճան հատ    
Եռաբաշխիչ 21*21*90 աստիճան հատ 200  
եռաբաշխիչ 27*27*90 աստիճան հատ 180  
Եռաբաշխիչ 50*50*90 աստիճան հատ 265  
Եռաբաշխիչ 63*63*90 աստիճան հատ 410  
Եռաբաշխիչ 110*50*90 աստիճան հատ 540  
եռաբաշխիչ 110*63*90 աստիճան հատ 640  
եռաբաշխիչ 110*110*90 աստիճան հատ 740  
Եռաբաշխիչ 160*110*90 աստիճան հատ 2530  
Եռաբաշխիչ 160*160*90 աստիճան հատ 3450  
Եռաբաշխիչ 200*110*90 աստիճան հատ 8064  
Եռաբաշխիչ 200*160*90 աստիճան հատ 13000  
Եռաբաշխիչ 200*200*90 աստիճան հատ 16850  
Քառաբաշխիչ 50*50*45 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 110*110*50*45 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 110*110*110*45 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 50*50*50*90 աստիճան հատ 550  
Քառաբաշխիչ 110*110*50*90 աստիճան հատ    
Քառաբաշխիչ 110*110*110*90 աստիճան հատ    
Անցում 110*50 հատ 320  
Անցում 110*63 հատ 400  
Անցում 160*110 հատ 1250  
Անցում 200*160 հատ    
Ռեվիզիա Փ50 հատ    
Ռեվիզիա Փ110 հատ 1150  
Ոեվիզիա Փ160 հատ    
Ոեվիզիա Փ200 հատ 12000  

 

Մուֆտ Փ50 հատ 250  
Մուֆտ Փ110 հատ 500  
Մուֆտ Փ160 հատ 1150  
Մուֆտ Փ200 հատ 2100 2300
Խցան Փ50 հատ 100 60
Խցան Փ110 հատ 115  
Խցան Փ160 հատ 600 650
Խցան Փ200 հատ 2700  
  Սիֆոն 50 հատ 1100  
Սիֆոն110 հատ 5000